How to choose a high quality, safe and effective food supplements? // Kako izbrati visoko kakovostna, varna in učinkovita prehranska dopolnila?

The market is literally flooded nowadays with countless food supplements that appear in different forms and promise to cure almost every existing condition and disease – sounds like miracle, right?
Well, the truth is somewhere in between – there are very good and high quality products on the shelves but we can also find some poor quality and even dangerous products that can harm e.g. your liver, kidneys, immune system and skin. Therefore, it is of high importance to choose a product which will actually help you. Because they are out there, you just need to find them. The most important factors you need to consider when buying a product for yourself and your beloved ones are discussed below. 

1. The origin of the product 

Globalisation has made wonders, we can travel fast, receive products from overseas in a few days. However, when it comes to consumer products such as food supplements and cosmetics, it is recommended to search for products with local origin. Always try to find products that are labelled as “made in EU”. “Google” the seller of your product – check if they are performing any analyses of their product, investigate if their products are manufactured in a GMP-certified environment (GMP = Good Manufacturing Practice). And read the reviews of other users. 

2. The formula

Get informed about the ingredients – these must be stated on the labelling. Although sometimes it is not possible to avoid certain ingredients such as additives and preservatives, you can still find products that are natural, without any artificial aromas and preservatives added. The latter are more common in products that contain water, whereas for example powders and oil-based formulations usually don’t require this type of ingredient. 

3. Well-known and safe ingredients

Patented ingredients are another confirmation and assurance of high quality, safety and efficacy of the product. They are usually labelled with “TM” or “®” next to a single ingredient on the ingredient label. These active ingredients are well studied, transparent, their origin is known and therefore represent the best option for improving your health. This might result in a more costly end product. But at the end of the day – you want to take the best care of yourself, right?

4. Efficacy backed up by preclinical and clinical trials

There are numerous scientific studies available for many different finished products or ingredients of various food supplements and cosmetic products. Especially important are clinical trials on human volunteers which have been peer-reviewed by independent scientists which examine and critically evaluate the quality of the study design and outcomes. These studies are then published and available in scientific databases such as https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ and https://www.sciencedirect.com/

Unfortunately, current EU legislation on food supplements is very loose. Therefore, it is up to each individual to make a decision about which product is of good quality and which not. We hope that by providing you with the above stated information, we made your choice easier. For any other questions you can always contact us at info@thehighlife.euTrg je danes dobesedno preplavljen z neštetimi prehranskimi dopolnili, ki se pojavljajo v različnih oblikah in obljubljajo ozdravitev skoraj vseh obstoječih stanj in bolezni – sliši se kot čudež, kajne?
No, resnica je nekje vmes – na policah so zelo dobri in kakovostni izdelki, najdemo pa lahko tudi nekaj slabih in celo nevarnih izdelkov, ki lahko škodijo npr. jetrom, ledvicam, imunskemu sistemu in koži. Zato je zelo pomembno, da izberete izdelek, ki vam bo resnično pomagal. Tudi takšni namreč obstajajo, le poiskati jih morate. V nadaljevanju vam predstavljamo nasvete, ki jih upoštevajte pri nakupu izdelka zase in za svoje ljubljene.

1. Izvor izdelka

Globalizacija je spremenila svet – danes lahko zelo hitro potujemo, v nekaj dneh prejmemo izdelke iz tujine.. Ko pa gre za potrošniške izdelke, kot so prehranska dopolnila in kozmetika, je priporočljivo iskati izdelke z lokalnim poreklom. Vedno poskušajte poiskati izdelke z oznako »made in EU« ali »proizvedeno v EU«. »Pogooglajte« prodajalca vašega izdelka – preverite, ali opravljajo kakršne koli analize svojih izdelkov in ali so njihovi izdelki izdelani v okolju s certifikatom GMP (GMP = dobra proizvodna praksa). In preberite ocene ter mnenja drugih uporabnikov.

2. Formula

Preverite sestavine – te morajo biti navedene na etiketi. Čeprav se nekaterim sestavinam, kot so aditivi in ​​konzervansi, včasih ni mogoče izogniti, lahko vseeno najdete naravne izdelke, brez dodanih umetnih arom in konzervansov. Slednji so pogostejši pri izdelkih, ki vsebujejo vodo, medtem ko na primer prahovi in formulacije na osnovi olja običajno ne zahtevajo te vrste sestavin.

3. Dobro znane in varne sestavine

Patentirane sestavine so še ena potrditev in zagotovilo o visoki kakovosti, varnosti in učinkovitosti izdelka. Običajno so označene s „TM“ ali „®“ poleg ene same sestavine na etiketi izdelka. Tovrsne sestavine so dobro preučene, transparentne, njihov izvor je znan in zato predstavljajo najboljšo možnost za izboljšanje vašega zdravja. To sicer včasih pomeni tudi višjo ceno končnega izdelka. Toda tu se je potrebno vprašati – saj želite zase le najboljše, kajne?

4. Učinkovitost, podprta s predkliničnimi in kliničnimi preskušanji

Za številne končne izdelke ali sestavine različnih prehranskih dopolnil in kozmetičnih izdelkov so na voljo številne znanstvene študije. Še posebej pomembna so klinična preskušanja na prostovoljcih, ki so jih pregledali neodvisni znanstveniki, ki študijo preučijo in kritično ocenijo tako kakovost zasnove študije kot tudi same rezultate. Takšne študije so nato objavljene v znanstvenih revijah in na voljo v znanstvenih zbirkah podatkov, kot sta https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ ter https://www.sciencedirect.com/.

Na žalost je trenutna zakonodaja EU o prehranskih dopolnilih še vednozelo ohlapna. Zato se mora vsak posameznik sam odločiti, kateri izdelek je kakovosten in kateri ne. Upamo, da smo vam z zgoraj navedenimi informacijami olajšali izbiro. Za vsa druga vprašanja nas lahko vedno kontaktirate na info@thehighlife.eu.