Benefits of “full spectrum” CBD products // Prednost izdelkov CBD »full spectrum« – izvlečki celotnega spektra

The cannabinoids that derive from plants are actually only one group of cannabinoids that are called phytocannabinoids. They are capable of interaction with the endocannabinoid system in the human body which results in a number of positive physiological effects. In this way, phytocannabinoids support another group of cannabinoids – endocannabinoids that are formed in the human body and primarily interact with our endocannabinoid system.

A lot of CBD products currently available on the market contain only CBD isolated from the Cannabis plant. Although scientific studies have shown that this cannabinoid is a highly effective antioxidant and anti-inflammatory agent and that it positively modulates the immune system and relieves discomfort and pain to name a few of CBD’s benefits, this is not all the Cannabis plant can offer.

As mentioned, the cannabis plant contains also other cannabinoids such as cannabinol (CBN), cannabigerol (CBG), cannabichromene (CBC), cannabidivarin (CBDV), and acid forms like cannabidiol acid (CBDA) and cannabigerol acid (CBGA) which have similar properties as CBD. In addition, we can find also other beneficial components in this precious plant such as terpenes, which give the smell and taste, and flavonoids, another diverse group of species with antioxidant, antibacterial, and antiinflammatory properties.

So, is it possible to get all these bioactives from plants? The answer is yes. This is feasible by a special process called supercritical CO2 extraction which extracts all these valuable components from the plant. Such extracts are often referred to as “full-spectrum” extracts. They are highly effective and provide the so-called synergistic effects. This literally means that the bioactive components when mixed and consumed together are even more strong and result in a better and faster onset of effects. In the case of full-spectrum extract from Cannabis, these effects include for example an improved sleep and treatment of mood disorders when consumed orally and potent anti-aging effects in case of skin application.

The High Life products contain a full-spectrum extract of Cannabis plant with CBD and other beneficial components to provide you with the synergistic effects of everything this treasured plant can offer. Boost your wellness with your daily dose of the high life products which takes care of your day-to-day needs for a healthy and safe lifestyle.Kanabinoidi, ki izvirajo iz rastlin, so pravzaprav le skupina kanabinoidov, imenovanih fitokanabinoidi. Sposobni so interakcije z endokanabinoidnim sistemom v človeškem telesu, kar ima za posledico številne pozitivne fiziološke učinke. Na ta način fitokanabinoidi podpirajo drugo skupino kanabinoidov – endokanabinoide, ki nastajajo v človeškem telesu in v prvi vrsti sodelujejo z našim endokanabinoidnim sistemom.

Številni CBD-izdelki, ki so trenutno na trgu, vsebujejo samo CBD, izoliran iz sadike konoplje. Čeprav so znanstvene študije pokazale, da je ta kanabinoid močan antioksidant in protivnetno sredstvo, pozitivno modulira imunski sistem ter lajša nelagodje in bolečino, če naštejemo le nekatere prednosti CBD-ja, to še ni vse, kar sadika konoplje ponuja.

Kot smo že omenili, sadika konoplje vsebuje tudi druge kanabinoide, kot je kanabinol (CBN), kanabigerol (CBG), kanabikromen (CBC), kanabidivarin (CBDV) in kisline, kot sta kanabidiolna (CBDA) in kanabigerolna kislina (CBGA), ki imajo podobne lastnosti kot CBD. Poleg tega lahko v tej dragoceni rastlini najdemo tudi druge koristne sestavine, kot so terpeni, ki dajejo vonj in okus, ter flavonoidi, druga raznolika skupina vrst z antioksidativnimi, antibakterijskimi in protivnetnimi lastnostmi.

Je torej mogoče iz rastlin pridobiti vse te bioaktivne snovi? Odgovor je: »Da!« To je mogoče s posebnim postopkom, imenovanim superkritična ekstrakcija CO2, ki iz rastline izloči vse te dragocene spojine. Takšni izvlečki se pogosto imenujejo “izvlečki celotnega spektra”. So zelo učinkoviti in zagotavljajo tako imenovane sinergijske učinke. To dobesedno pomeni, da so bioaktivne sestavine, ko jih zmešamo in uporabimo skupaj, še močnejše in vodijo do boljšega in hitrejšega začetka delovanja. V primeru izvlečka konoplje celotnega spektra ti učinki vključujejo na primer izboljšan spanec in zdravljenje motenj razpoloženja, če jih jemljemo peroralno, ter močne učinke proti staranju, kadar se uporabljajo na koži.

Izdelki blagovne znamke The High Life vsebujejo izvleček celotnega spektra iz sadike konoplje s CBD-jem in drugimi koristnimi sestavinami, ki vam zagotavljajo sinergijske učinke vsega, kar ponuja ta cenjena rastlina. Izboljšajte svoje počutje z dnevnim odmerkom izdelkov blagovne znamke The High Life, ki skrbijo za vaše dnevne potrebe po zdravem in varnem načinu življenja.

L I T E R A T U R E // L I T E R A T U R A
— Kinghorn D et al. (2017) Phytocannabinoids: Unravelling the Complex Chemistry and Pharmacology of Cannabis sativa, Progress in the Chemistry of Organic Natural Products. Springer International Publishing. DOI: 10.1007/ 978-3-319-45541-9_1
— Zaid HM et al (2020) The molecular mechanisms that underpin the biological benefits of full-spectrum cannabis extract in the treatment of neuropathic pain and inflammation, BBA – Molecular Basis of Disease. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2020.165771


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.Required fields are marked *