The signs your body tells when it suffers from toxin overload // Znaki preobremenitve vašega telesa s toksini

Toxins are surrounding us everywhere in modern society and it is hard if not impossible to avoid them. Since we are constantly exposed to these harmful chemicals, our organisms occasionally become overloaded and desperately need a detoxification. There are many known toxins such as pesticides, fertilizers, heavy metals and (micro)plastics from the environment that can end up in our organisms. And how toxins enter into our bodies from the environment? Well, there is a number of ways: we breathe them in or put them on our skin; they also enter into our body via the ingested food and drinking water if contaminated. In order to identify whether you are suffering from a toxic overload, it’s important to recognize the symptoms. Cntinue reading and you will find more information about the signs that indicate your body is experiencing a toxic burden which has to be treated.

Headaches

Certain chemicals can provoke headaches, drowsiness and make it difficult to concentrate. For example, cleaning products are one of the common household chemicals, that can trigger migraine. Another possible trigger is a chemical called toluene which is used in oil refining and can be found in paint thinners, nail polish, inks, and stain removers. Also strong fragrances like artificial aromas might provoke headaches. These are present in perfumes and air refresheners. 

Impaired Immune System

Constant intake of vitamins, minerals and amino acids is a great way for balancing physiological processes. However, when the body is over toxified, it does not absorb these nutrients as effectively, which can cause a downward spiral for overall health. The immune system plays an important role in eliminating toxic chemicals from our bodies and as such the immune system can become overburdened if there are too many toxins in the system.

Feeling Tired and “not in the mood” All the Time

If you’re feeling tired all the time, this might be a sign that your body is imbalanced and needs some support to feel well again. During the night when we sleep, our bodies rest and are set to digest mode at night which represents a time for healing and regeneration. When overburdened with toxins, whether alcohol, processed food, or other toxins, the body can find it hard to eliminate these unwanted substances. This can to a certain degree also affect the quality of our sleep and consequently we feel tired through the day. 

Issues with focus and concentration

Lack of focus and concentration can also happen due to toxic overload. This is again related to the exposure to certain products commonly found in our homes that contain toxic chemicals. For example, methylene chloride (also known as dichloromethane) is commonly found in aerosol cans, and as such it is present in everyday products products like deodorants, air fresheners, spray paints and hair sprays. This is a highly volatile chemical which means that predominant exposure occurs through inhalation.

Digestive Issues

There are times like holidays and stressful days at work when we eat more than usual and not as healthy as we should. Too much processed food and lower quality food containing toxins can lead to the so called Small Intestinal Bacterial Overgrowth or SIBO. This bacterial overgrowth can cause leaky gut, blocks the ability to absorb nutrients and imbalances the normal microbioma in our gut. All this leads to digestive issues such as bloating and digestive distress.

Fortunately, we can overwhelm these issues related to over toxified body by a proper diet and a healthy active lifestyle. One option is reducing your toxic load by products that contain highly efficient detoxification ingredients like zeolite. We are glad that we can offer you such product – The High Life Protective Elixir. For more information how to fight the toxins we are surrounded by follow us and read our next blog “The best ways to detox your body”. 

Toksini nas obdajajo povsod v sodobni družbi in zato se jim je težko, če ne celo nemogoče izogniti. Ker smo nenehno izpostavljeni tem škodljivim snovem, postanejo naši organizmi občasno preobremenjeni z njimi in zato nujno potrebujejo razstrupljanje. V okolju je veliko znanih toksinov kot so pesticidi, gnojila, težke kovine in (mikro)plastika, ki lahko končajo v naših organizmih. In kako tovrstni toksini vstopajo v naša telesa iz okolja? Obstaja več poti – toksine v obliki aerosolov lahko vdihnemo skozi nos in usta, jih nanesemo kot kozmetični izdelek na kožo ali pa v telo vstopajo z zaužito hrano in pitno vodo, če so takšna živila kontaminirana. Da bi ugotovili, ali je vaše telo preobremenjeno s toksini, je pomembno pravočasno prepoznati simptome. V nadaljevanju so opisani najpogostejši simptomi, ki se kažejo predvsem kot dolgotrajna utrujenost, težave s spanjem, prebavo in/ali koncentracijo, slabši imunski sistem ter glavobol.

Glavobol

Nekatere kemikalije lahko povzročijo glavobol, zaspanost in slabšo koncentracijo. Sredstva za čiščenje so na primer ena najpogostejših gospodinjskih kemikalij, ki lahko sprožijo migreno. Drugi možni sprožilec je kemikalija, imenovana toluen, ki se uporablja pri prečiščevanju olja in jo najdemo v lakih za nohte, črnilih in odstranjevalcih madežev. Tudi močne dišave, kot so umetne arome, lahko izzovejo glavobol. Te so prisotne v parfumih in osvežilcih zraka.

Oslabljen imunski sistem

Konstanten vnos vitaminov, mineralov in aminokislin je odličen način za normalno delovanje fizioloških procesov v našem telesu. Ko postane organizem preplavljen s toksini, teh hranil ne absorbira tako učinkovito, kar posledično vpliva tudi na naš imunski sistem. Po drugi strani pa ima imunski sistem v normalnem delovanju tudi pomembno vlogo pri odstranjevanju strupenih snovi iz našega telesa. Zanka je tako sklenjena – bolj kot je telo izpostavljeno toksinom, slabše deluje imunski sistem. 

Utrujenost in slabo razpoloženje

Če se ves čas počutite utrujeni, je to morda znak, da je vaše telo neuravnovešeno in potrebuje nekaj podpore, da se boste spet dobro počutili. Ponoči naša telesa počivajo in spanje predstavlja čas za regeneracijo. Ko je telo preobremenjeno s toksini, bodisi z alkoholom, predelano hrano ali drugimi toksini, se lahko pojavijo težave z izločanjem teh neželenih snovi. To lahko do neke mere vpliva tudi na kakovost našega spanca in posledično se čez dan počutimo utrujene.

Težave s koncentracijo

Tudi pomanjkanje koncentracije je lahko posledica preobremenjenosti telesa s toksini. Ta simptom pogosto povezujejo z izpostavljenostjo nekaterim izdelkom, ki jih najdemo v naših domovih in vsebujejo nevarne kemikalije. Na primer, metilenklorid (znan tudi kot diklorometan) je pogosto prisoten v aerosolnih pločevinkah in, torej v vsakdanjih izdelkih, kot so dezodoranti, osvežilci zraka, barve v spreju in laki za lase. To je zelo hlapna kemikalija, kar pomeni, da je primarna izpostavljenost vezana na vdihavanje.

Prebavne težave

Včasih so prazniki in stresni dnevi obdobja, ko jemo več kot običajno in ne tako zdravo, kot bi morali. Preveč predelane in manj kakovostne hrane, ki vsebuje toksine, lahko privede do tako imenovane prekomerne rasti določenih vrst črevesnih bakterij. Ta bakterijska prekomerna rast lahko povzroči različne simptome kot so puščanje črevesja, zmanjšana sposobnost absorpcije hranil in neravnovesje normalnega mikrobioma v črevesju. Vse to vodi do prebavnih težav, kot sta napihnjenost in prebavne motnje.

Na srečo lahko opisane simptome, ki so povezani s prekomerno izpostavljenostjo toksinom, odpravimo s pravilno prehrano in zdravim aktivnim življenjskim slogom. Ena od možnosti je tudi razstrupljanje z izdelki, ki vsebujejo zelo učinkovite sestavine za razstrupljanje, kot je zeolit. Veseli smo, da vam lahko ponudimo tak izdelek – Zaščitni eliksir High Life. Če želite več informacij o boju proti toksinom, s katerimi smo obkroženi, nam sledite in preberite naš naslednji blog “Odkrijte učinkovite in preproste načine za razstrupljanje vašega telesa”.