Improved bioavailability with water-soluble formulations // Izboljšana biološka uporabnost z vodotopnimi formulacijami

Water-soluble formulations are becoming more and more popular due to the increased bioavailability of active components which are lipophilic. You are probably asking yourself now, what are the water-soluble formulation, bioavailability, and lipophilic component. And what are they good for. We will explain these terms and benefits in continuation.

Let’s start with lipophilic components – these are active ingredients in a variety of products like cosmetics, foodstuffs, and food supplements, that are soluble in oil and very poorly soluble in water. The lipophilic nature of e.g. vitamins A, D, E, and K, natural extracts like Cannabis sativa L (or hemp) extract with Cannabidiol (CBD), and nutritious plant oils make them hard to be absorbed from the intestine or through skin layers.

Scientists have been working a lot in the past on the development of formulations that would change the lipophilic nature of vitamins, extracts, and oils into a more absorbable and therefore more bioavailable forms. In other words – increased bioavailability means an improved effect of the consumed active component.

And what are these formulations that increase the bioavailability? Most common are water-soluble formulations that are often called emulsions. Emulsions represent a homogeneous mixture of oil and water. You know that oil and water do not mix well together, right? But by the addition of special substances – emulsifiers, this is feasible. Emulsifiers are very common in nature, one of the most recognized natural emulsifiers is lecithin from egg yolk that mixes well together oil and water when you make dough for your birthday cake.

The emulsions are used today in various industries such as pharmaceutical, agricultural, cosmetic, and foodstuff industries. The emulsions in these industries are used for various purposes, but they share similar goals – they are easier to use and are more effective than using oils only.

For example, in the foodstuff industry, emulsion formulations became popular in the field of food supplements, especially those which contain the already mentioned oil-soluble vitamins and extracts. These oily ingredients are much more effective if we use them in a formulation that is water-soluble.

A majority of cosmetic and personal care products also represent various types of water-soluble formulations –  for example, creams, lotions, serums, shampoos, hair balms, and even solid powders all contain oily components which are more effective because of the water-soluble nature of the final product which improves the penetration into the deeper layers of the skin epidermis. 

The High Life products contain a water-soluble formulation of full-spectrum Cannabis extract with CBD and other cannabinoids providing you a highly effective product with increased bioavailability. 

For more information on The High Life products visit our webpage or contact us at info@thehighlife.eu.Vodotopne formulacije postajajo vse bolj priljubljene zaradi povečane biološke uporabnosti aktivnih sestavin, ki so lipofilne. Verjetno se zdaj sprašujete, kaj so v vodi topne formulacije, biološka uporabnost in lipofilna komponenta. Čemu so namenjene? To vam bomo razložili v nadaljevanju.

Začnimo z lipofilnimi komponentami – to so aktivne sestavine različnih izdelkov, kot so kozmetika, hrana in dodatki, ki so topni v olju in zelo slabo topni v vodi. Lipofilnost, na primer vitaminov A, D, E in K, naravnih izvlečkov, kot je izvleček Cannabis sativa L (ali konoplja) s kanbidiolom (CBD), in rastlinska olja, bogata s hranili, otežujejo njihovo absorpcijo iz črevesja ali skozi plasti kože.

Znanstveniki so v preteklosti že veliko delali na tem, da bi razvili formulacije, ki bi lipofilno naravo vitaminov, izvlečkov in olj spremenile v bolj absorpcijsko in zato bolj biološko uporabno obliko. Z drugimi besedami, povečana biološka uporabnost pomeni izboljšan učinek zaužite učinkovine.

In katere so te formulacije, ki povečujejo biološko uporabnost? Najpogostejše so v vodi topne formulacije, ki jih pogosto imenujemo emulzije. Emulzije predstavljajo homogeno mešanico olja in vode. Saj veste, da se olje in voda ne mešata dobro, kajne? Toda z dodajanjem posebnih snovi – emulgatorjev – je to mogoče. Emulgatorji so v naravi zelo pogosti – eden najbolj znanih naravnih emulgatorjev je lecitin iz jajčnega rumenjaka, ki olje in vodo dobro zmeša, kadar delate maso za rojstnodnevno torto.

Emulzije se danes uporabljajo v različnih panogah, kot so farmacevtska, kmetijska, kozmetična in živilska industrija. Emulzije v teh panogah uporabljajo za različne namene, vendar imajo podobne cilje – lažje jih je uporabiti in so učinkovitejše kot samo olja.

V prehrambni industriji so na primer na področju prehranskih dopolnil postale priljubljene emulzijske formule, zlasti tiste, ki vsebujejo v olju topne vitamine in prej omenjene izvlečke. Te oljne sestavine so veliko učinkovitejše, če jih uporabljamo v vodotopni formuli.

Večina kozmetičnih izdelkov in izdelkov za osebno nego predstavlja tudi različne vrste vodotopnih formul – na primer kreme, losjoni, serumi, šamponi, balzami za lase in celo trdni pudri vsebujejo mastne sestavine, ki so zaradi topnosti v vodi učinkovitejše. Končni izdelek poveča prodiranje v globlje plasti povrhnjice kože. 

Izdelki blagovne znamke The High Life vsebujejo vodotopno formulo izvlečka konoplje s celotnim spektrom CBD-ja in drugih kanabinoidov, kar ustvari zelo učinkovit izdelek z večjo biološko uporabnostjo. 

Za več informacij o izdelkih blagovne znamke The High Life obiščite našo spletno stran ali nas kontaktirajte na info@thehighlife.eu.

L I T E R A T U R E // L I T E R A T U R A
— Savjani et al. (2012) Drug Solubility: Importance and Enhancement Techniques. ISRN Pharm. doi: 10.5402/2012/195727
— Wilde (2019) Improving Emulsion Stability Through Selection of Emulsifiers and Stabilizers. Reference module in Food Science. doi: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596-5.22337-8
— Cherniakov et al. (2017) The effect of Pro NanoLipospheres (PNL) formulation containing natural absorption enhancers on the oral bioavailability of delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD) in a rat model. European Journal of Pharmaceutical Sciences. https://doi.org/10.1016/j.ejps.2017.07.003